Digitale hjelpemidler

Det finnes mange som er utrolig glad i statistikk, som elsker tanken på digitale hjelpemidler. Det å føre statistikk over seg selv og sitt eget liv har det gått sport i. Det er spennende å se hvordan mennesker bruker apper til å sette sitt eget liv i system. 

18 Nov 2020

Den digitale revolusjonen

Det er vanskelig å ordlegge hvor mye av samfunnet som har blitt og er i endring på grunn av de digitale verktøyenes inntog. Datamaskinen og andre digitale ressurser har gjort det mulig å utføre økonomisk aktivitet som tidligere ikke var mulig.

Den digitale hverdagen – bare fordeler?

Det er helt klart at denne digitale revolusjonen har gjort mye godt for samfunnet, men som borgere må vi også være klar over at teknologien også har ulemper som vi kanskje ikke var like klar over for ti år siden som vi er i dag. Vi er i større grad klar over den økonomiske verdien av teknologi og data – og de følgene det har.