Bakdeler med en digital hverdag

Tiden går mye fortere når man sitter foran en skjerm. Det er lett å bli distrahert og det er alltid noe nytt man kan finne i en digital hverdag. Vi er mindre ute og sitter mer nede. Mange blir også avhengige av ulike typer spill og programmer. 

24 Jan 2021

Den digitale revolusjonen

Det er vanskelig å ordlegge hvor mye av samfunnet som har blitt og er i endring på grunn av de digitale verktøyenes inntog. Datamaskinen og andre digitale ressurser har gjort det mulig å utføre økonomisk aktivitet som tidligere ikke var mulig.

Den digitale hverdagen – bare fordeler?

Det er helt klart at denne digitale revolusjonen har gjort mye godt for samfunnet, men som borgere må vi også være klar over at teknologien også har ulemper som vi kanskje ikke var like klar over for ti år siden som vi er i dag. Vi er i større grad klar over den økonomiske verdien av teknologi og data – og de følgene det har.