SIVA

Ny daglig leder i SIVA

Styret i Siva SF har ansatt Espen Susegg (41) som ny administrerende direktør for selskapet. 

Dette fremkom i en pressemelding i går.

Ansettelsen skjer etter en åpen søknadsprosess. Susegg kommer fra stillingen som direktør for Sivas eiendomsvirksomhet og har vært konstituert administrerende direktør i Siva siden 1. Januar 2015.

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg i dag har takket ja til stillingen. Sammen med styret og de ansatte ser jeg frem til å ta fatt på den viktige oppgaven selskapet har i å tilrettelegge for lønnsom næringsutvikling i den utfordrende tiden norsk næringsliv står i og ovenfor. Spesielt ser jeg frem til å bli enda bedre kjent med alle de viktige samarbeidspartnere Siva har over hele landet, og sammen med disse bidra til økt nyskaping og vekstkraft, sier den nye toppsjefen.

Susegg er utdannet sivilingeniør bygg og miljøteknikk fra NTNU og har i tillegg en mastergrad i Business Administration fra NHH. Han har tidligere vært administrerende direktør i Brattørkaia og har ledererfaring fra Sparebank1 SMN, Asplan Viak og tidligere stillinger i Siva.

Sivas styreleder Kristin Reitan Husebø er svært tilfreds med valget av ny toppsjef:

– Espen Susegg har sterk kommersiell kompetanse, erfaring fra eiendomsutvikling, samt inngående innsikt i Sivas innovasjonsvirksomhet og nettverk. Siva er i en omstilling hvor det er viktig å være relevant i forhold til næringslivets endrede betingelser og behov. Suseggs evne til helhetlig tenking, samarbeid og å finne gode løsninger i skjæringspunktet mellom innovasjons- og eiendomsvirksomheten vil være en styrke i Sivas arbeid fremover. Vi er svært fornøyde med at Susegg har takket ja til stillingen og ser frem til den videre utviklingen av Siva under hans ledelse, sier Husebø.

 

 

SIVA stopper innovasjonssamarbeid

SIVA har satt en foreløpig stopper for samarbeidsplanene til innovasjonsselskapene Leiv Eiriksson Nyskaping og NTNU Accel.

TrondheimTech fortalte i januar at det foregikk forhandlinger mellom de to selskapene.

Bakgrunnen var at tidligere SIVA-sjef Erik Haugane i høst beskrev innovasjonsmiljøet i Trondheim som fragmentert og argumenterte for en omfattende reorganisering for å hente ut bedre resultater. I sentrum av planene lå en intensjon om flytting av ressurser over til det nye selskapet NTNU Accel.

Etter flere samtaler hadde de to selskapene kommet til enighet. Avtaleforslaget innebar en overføring av inkubatoren på Pirsenteret til Accel, og at Accel skulle flytte inn i lokalene til Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN). Nå har imidlertid SIVA satt en foreløpig stopper for planene.

SIVA bekrefter til TrondheimTech at de ikke var fornøyd med avtalen.

– Avtaleforslaget som foreligger mellom NTNU Accel og LEN innebærer etter vårt syn ikke en reell sammenslåing av selskapene. Det framstår som en management-avtale der ting i stor grad fortsetter som før med to selskap, sier kommunikasjonssjef i SIVA Roy Strømsnes.

Til tross for dette sier SIVA at de fortsatt ønsket en sammenslåing av de to inkubatormiljøene i Trondheim.

Verken daglig leder i LEN Torstein Rønning eller daglig leder i NTNU Accel Nils Ole Krogstad vil kommentere saken, men begge sier at forholdet dem i mellom er godt.

 

 

Erik Haugane sier opp i SIVA

Erik Haugane har i dag valgt å si opp sin stilling som administrerende direktør i Siva. – Dette var en tung avgjørelse, men jeg er fornøyd med at jeg forlater et Siva som er godt rustet for framtida, sier Haugane.

Administrerende direktør i Siva, Erik Haugane, vil fratre sin stilling ved utgangen av 2014. Haugane har ledet selskapet siden sommeren 2013. I denne perioden har han nedlagt en stor innsats for å utvikle og profesjonalisere Siva som organisasjon. Når han nå velger å gå av, er det fordi han ikke har fått hele organisasjonen med seg i endringsprosessene. Haugane sin avgang vil ikke føre til noen omlegging av den kursen han har vært med på å stake ut.

Dette kommer frem i en pressemelding fra SIVA.

– Jeg har stor entusiasme rundt Sivas målsettinger og er stolt over det vi har fått til det siste året. Mitt mandat fra eier og styret har vært å ta Siva gjennom en omstillingsprosess. Dette har vært en påkjenning for organisasjonen. Jeg opplever ikke at jeg i stor nok grad har lyktes i å motivere og engasjere organisasjonen til å endre seg i det tempo jeg mener er nødvendig, sier Haugane.

Sivas eiendomsdirektør, Espen Susegg, konstitueres i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2015.

Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Under Haugane sin ledelse har selskapet fått et strategisk og kompetansemessig løft. Norsk næringsliv står overfor en ny virkelighet med økt globalisering, høyere tempo og flere aktører. Haugane har hatt som mål å gjøre Siva mer relevant for miljøene selskapet skal tjene, og bedre i stand til å ta inn over seg nye metoder for innovasjon og næringsutvikling.

– Haugane har gjennom sin næringslivserfaring og sitt sterke engasjement for nyskaping og vekstkraft bidratt vesentlig til å gjøre Siva mer effektivt og fremtidsrettet. Styret legger vekt på at dette viktige arbeidet skal videreføres etter hans avgang, sier styreleder Kristin Reitan Husebø.

SIVA kjøper seg opp i NTNU Accel

På generalforsamlingen i forrige uke ble det bestemt at SIVA kjøper seg opp på eiersiden i NTNU Accel. Etter emisjonen sitter NTNU og SIVA 41% av aksjene hver.

NTNU Accel er et nytt innovasjonssenter på Gløshaugen som skal drives etter accelerator-modellen. Dette betyr at de vil tilby både kapital, inkubator og rådgivning til etablerte bedrifter i vekstfase. Senteret er tiltenkt en nøkkelrolle i innovasjonssystemet på Gløshaugen.

På generalforsamlingen onsdag ble det bestemt at selskapet tar inn flere nye aktører på eiersiden og utvider kapitalbasen. TrondheimTech vet ikke hvor stor emisjonen er.

Tidligere har selskapet vært deleid av NTNU TTO, SINVENT og SIVA. NTNU TTO og SIVA sitter nå med 41% av aksjene i selskapet. De resterende 18% deles mellom SpareBank 1 SMN Invest, Proneo og Kunnskapsparken Nord-Trøndelag og SINVENT.

Til sammenligning eier SIVA rundt 18% av aksjene i innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping som drives etter tilsvarende modell som Accel.

I høst har Accel jobbet med å finne personen som skal etterfølge seriegründer Gisle Østereng som daglig leder i selskapet. Østereng hatt jobben som daglig leder siden selskapet ble stiftet i november i fjor. Den nye daglig lederen er forventet å være klar etter nyttår.

NTNU Accel har vært diskutert i det siste ukene i forbindelse med planene om nytt innovasjonssenter i Trondheim. TrondheimTech har også skrevet om et utradisjonelt samarbeid med innovasjongeneral Kenneth Winther.

Slik ser det nye styret ut:

Styreleder Karl Klingsheim – Daglig leder, NTNU Technology Transfer AS

Ola Borten Moe – Innovasjonsdirektør, SIVA

Anders Lian – Daglig leder, SINVENT

Reidar Stokke – Daglig leder, Sparebank1 SMN Invest

Per Anders Folladal – Daglig leder, Proneo

Håvard Belbo – Daglig leder, Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag

Erik Wold – Head of Venture, NTNU Technology Transfer

(foto: Senterpartiet)