NTNU Accel

Erkjenner rot og uklarhet mellom IG og NTNU Accel

UNIVERSITETSAVISA: Uklare roller og utydelige avtaler har skapt uro og usikkerhet. Prorektor Johan Hustad har sett behovet for opprydding mellom Innovasjonssenter Gløshaugen (IG) og inkubatoren NTNU Accel, og utpekt en gruppe som skal skape ro og orden.

Les saken her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/01/13/Erkjenner-rot-og-uklarhet-mellom-IG-og-NTNU-Accel-54302.ece

 

NTNU Accel har fått med Statoil Technology Invest på laget

Representanter fra selskapet flytter inn i Prinsenkrysset.

Som en den del av avtalen kommer Statoil Technology Invest (STI) til å ha kontorplasser hos inkubatoren i prinsenkrysset, sammen med gründere, mentorer, investorer, rådgivere og business angels. Representantene fra STI vil være tilgjengelige for de øvrige leieboerne, og kan bistå med rådgivning, nettverk og markedskunnskap.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Statoil Technology Invest med på laget og står nå sterkt rustet til å utvikle levedyktige selskaper i den pressede olje- og gassektoren, sier Nils Ole Krogstad, dagligleder i NTNU Accel.

Med førti års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, er selskapet nå på jakt etter nye løsninger som kan bidra til å senke driftskostnader og gjøre nødvendige tilpasninger til et marked med en mye lavere oljepris.

– ​Samarbeidet med NTNU Accel gir oss muligheten til å jobbe med spennende startups med innovative teknologier og tjenester som kan være med på å forme fremtidens Statoil, sier Ståle Myhre i Statoil Technology Invest.

Inkubatoren åpner offisielt 29. oktober 2015.

(info fra pressemelding)

Åpner ny inkubator i midtbyen

I løpet av september måned er bygningsarbeidet i de nyoppussede inkubatorlokalene ferdig. Inn flytter administrasjonen til NTNU ACCEL sammen med entreprenører, investorer og rådgivere. De to første månedene kan gründere jobbe der gratis.

– I disse lokalene kommer det til å skje mye spennende i årene fremover, sier en entusiastisk Åse Straume, administrasjonssjef i NTNU ACCEL. Vi skal tilrettelegge for at det blir høy aktivitet her med mennesker fra alle ledd i innovasjonskjeden.

Etter en lengre periode med leting etter egnede lokaler, falt valget på rundt 650 km2 med ledige areal i 4.etg i Kongens Gate 30. Administrasjonen til NTNU Accel skal også flytte inn i lokalene, sammen med blant andre akseleratorbedriften Ta Av og bedriftsnettverket Connect Trøndelag. Innovasjonsselskapet Leiv Eiriksson Nyskaping skal også ha en kontorplass i lokalet.

Inkubatoren vil tilby faste arbeidsplasser, gjesteplasser og fleksiplasser, for de som trenger plass noen dager i uken. Det planlegges også drop-in-plasser for de som trenger en arbeidsplass i kortere perioder. Alle disse kommer til å være gratis i de to første månedene.

Prisene for en fast arbeidsplass vil ligge på rundt 2500 kroner måneden per hode.

– VI ønsker å åpne dørene og invitere gründerne inn for å se på de flotte lokalene våre. Vi ligger sentralt i Midtbyen og deler bygg med spennende restauranter, kafeer og ikke minst Mathallen. For de øltørste kan vi også nevne at vi ligger rett ved Mikrobryggeriet og Gulating, sier Straume og smiler.

Hun legger til at miljøet som bygges i og rundt inkubatoren kan være et positivt bidrag til det allerede pulserende innovasjonsmiljøet i midtbyen.

Straume har også ambisjoner for selve lokalet. Den store og åpne etasjen får gjennomlys fra tre sider og utsikt mot både vest, nord og øst.

– Jeg håper at lokalet i seg selv gjør at man tenker kreativt. Vi har snakket med noen arkitekter som skal gi oss forslag til en spennende innredning. Jeg gleder meg til vi er ferdig og føler meg sikker på at lokalene kommer til å bli veldig innbydende, avslutter Straume.

 

LEN og Accel enige om ny avtale

Etter at den første samarbeidsavtalen mellom innovasjonsselskapene Leiv Eiriksson Nyskaping og NTNU Accel ble stoppet av SIVA, har selskapene nå blitt enige og signert en ny samarbeidsavtale.

TrondheimTech har tidligere fortalt om forhandlingene mellom selskapene og at selskapenes første avtaleutkast ble stoppet av SIVA, som sitter som på eiersiden hos begge. Selskapene valgte å forsette samtalene og har nå blitt enige.

Dette er det første formaliserte samarbeidet mellom innovasjonsmiljøene på NTNU og Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) siden sistnevnte mistet plassen som kommersialiseringsagent for forskningen på NTNU tilbake i 2004.

Den nye avtalen er tredelt. Selskapene skal etablere felles aktiviteter, rådgivningstjeneste og arrangementer. Selskapene oppretter kontorplasser hos hverandre og etablerer et felleskontor på coworkingspacet DIGS i Trondheim senrtrum. Begge selskapene forvalter også tidligfasefond, og kommer til å invitere hverandre inn som co-investor i fremtidige investeringer.

Et av nøkkelpunktene i den forrige avtalen var overføringen av LENs inkubator til NTNU Accel, men dette er ikke en del av den nye avtalen. Inkubatorvirksomheten, både hos LEN og på Gløshaugen, fortsetter som før.

– Mer optimistisk enn på lenge

TrondheimTech møtte NTNU Accel-sjef Nils Ole Krogstad og daglig leder i LEN Torstein Rønning på cafeen på DIGS. Krogstad kunne fortelle at han er mer optimistisk enn på lenge.

– Jeg ønsker å gjøre flere startups i regionen til attraktive investeringscase. I det spillet er jeg ikke opptatt av egen merkevare eller hvor stor organisasjon jeg har. I våre samtaler med Torstein oppfatter jeg at LEN tenker på samme måten. Vi har en veldig lik misjon og da er det naturlig å finne sammen, sier Krogstad

Selv om de to selskapene ligner i både form og farge, er Torstein Rønning trygg på at det er plass til dem begge.

– Markedet for innovasjoner i regionen er voksende og da tror vi det er plass til flere aktører. Vi kommer uansett til å dyrke våre egne segmenter i markedet. Jeg tror derimot at når vi nå forsøker å forene kreftene i miljøene vil det følge en økning i vellykkede etableringer, sier Rønning.

 

Cafe DIGS DSCF1185 DSCF1204

 

Hva har vært den største utfordringen i forhandlingene om en samarbeidsmodell?

– Hovedutfordringer har vært å ha fokus på fremtiden og entreprenører på den ene siden, og samtidig diskutere organisasjon og struktur på den andre, forklarer Rønning. Jeg og Nils Ole fant heldigvis tonen veldig fort og ble enige om at grunderne måtte stå i fokus, så fikk vi tilpasse andre forhold etter nettopp det. Andre utfordringer som vi har møtt – og de har vi møtt – har blitt løst.

Krogstad er enig og sier at det har vært viktig å gå tilbake til kjernen, nemlig å lede lovende startups gjennom dødens dal og inn i venturefasen. Da må man innse at man ikke kan være alt for alle.

– Brikkene begynner å falle på plass og rollene begynner å bli tydelige. Det er mye lettere å akseptere at det ikke ble 100% slik vi hadde håpet når man føler at man har gjort det man kan, og med det utgangspunktet man har, sier Krogstad.

NTNU Accel etablerer selskap med “innovasjonsgeneral”

Selskapet med det ambisiøse navnet Moonwalk Tomorrow skal forsøke å finne ut hva Norge skal leve av etter oljen. For å finansiere selskapsetableringen selges plasser i et eget innovasjonskurs gjennom crowdfunding.

Innovasjonskurset koster ifølge nettsidene fra 2000 til 3400 kroner, alt etter hvor tidlig deltakerne forplikter seg til å være med. I tillegg kan man søke plass som astronaut. Denne pakken koster hele 33400 kroner. Da får deltakeren muligheten til å møte og spise middag med blant andre Karl Klingsheim (NTNU Accel), Jan Grønbech (Google) og Vincent Wego Fleischer (Innovasjon Norge).

Inntektene fra kursavgiften skal utgjøre aksjekapitalen i selskapet.

Bak prosjektet står NTNU Accel og selskapet Moonwalk. Daglig leder i Moonwalk Kenneth Winther lanserte samarbeidsplanene på UT-konferansen mandag. I programmet til Ut-konferansen ble Winther omtalt som “innovasjonsgeneral”.

Se Kenneth Winther presentere sine syv lover for innovasjon

Karl Klingsheim, daglig leder ved NTNU TTO og en av ildsjelene bak NTNU Accel, sier at dette prosjektet er endel av nytenkningen på Gløshaugen.

Winther UT

Kenneth Winther på UT-konferansen. Foto: Thor Richard Isaksen / TrondheimTech

– Vi må arbeide både smartere og raskere for å realisere ambisjonen om at Trondheim skal bli anerkjent blant topp ti «hot spots» i Europa. Kenneth Winther og Moonwalk har de metodene og prosessene vi trenger og i fellesskap skal vi realisere mer av det potensialet som finnes i Midt-Norge, sier Klingsheim i en kommentar til TrondheimTech.

Delt eierskap
Eierskapet i det nye selskapet, Moonwalk Tomorrow, skal trolig deles likt mellom NTNU Accel og Moonwalk, forutsatt at de når finansieringsmålet i crowdfundingkampanjen. For å komme ditt må de selge 30 kursplasser.

Etter et halvt år og ett fullført semester skal det etter planen gjennomføres en emisjon som sikrer deltakerne 1/3 av aksjene i selskapet. Etter to semester og fullført kursprogram gjennomføres en ny emisjon hvor deltakernes andel trolig økes ytterligere.

Verdiene i det nye selskapet er porteføljen med ideer og konsepter som har blitt utviklet av kursdeltakerne med hjelp av prosessverktøyene til Kenneth Winther. Denne metodikken er basert på Winthers erfaring som innovasjonspilot i en rekke større norske virksomheter som Statoil, Nortura, NTNU, Tine, AGA og Jernia.

Etter at prosessen er gjennomført vil Moonwalk, NTNU Accel og deltakerne jobbe med å koble de nye konseptene opp mot ressurser for å realisere dem i markedet.

Brorparten av risikoen i prosjektet tilfaller Kenneth Winther og Moonwalk. NTNU Accel har ikke lagt penger på bordet, men tar en fasilitatorrolle og tilbyr nettverkststøtte gjennom blant andre Karl Klingsheim og Johan Hustad.

NTNU Accel
NTNU Accel er et nytt innovasjonssenter på Gløshaugen som skal drives etter accelerator-modellen. Dette betyr at de vil tilby både kapital, inkubator og rådgivning til etablerte bedrifter i vekstfase.

I forbindelse med etableringen av senteret har NTNU Accel tilknyttet seg en rekke partnere som kan tilby tjenester til bedriftene. Disse partnere får ikke betalt av NTNU Accel, men betaler selv for partnerskapet gjennom gratis tjenesteyting til bedriftene på senteret. NTNU Accel har blant annen gitt partnerstatus til kommunikasjonshuset Røe Kommunikasjon og advokatbyrået Simonsen, Vogt og Wiig.

Moonwalk er trolig tiltenkt tilsvarende status i NTNU Accel, men etablerer i tillegg en joint venture med NTNU Accel som altså heter Moonwalk Tomorrow.

Kenneth Winther forklarer Ola Borten Moe hvordan neste generasjon med norsk industri skal skapes. Foto: Thor Richard Isaksen / TrondheimTech

Kenneth Winther forklarer Ola Borten Moe hvordan neste generasjon med norsk industri skal skapes. Med seg hadde han kort med bilder fra månelandingen i 1969. Foto: Thor Richard Isaksen / TrondheimTech

– Ikke redd for store ord
TrondheimTech møtte Winther i forbindelse med en prosjektpresentasjon for innovasjonsdirektør i SIVA Ola Borten Moe. Winther hadde klokketro på samarbeidsprosjektet med NTNU Accel.

– Å oppdage neste generasjons norsk industri er en enorm utfordring. Det er drøyt, det vet jeg. Men denne utfordringen er umulig å løse politisk. Den må løses av entreprenører, forteller Winther.

– Har du noen tanker om hva løsningen kan være?

– Det har jeg. Men problemstillingene må reises, tema må på dagsorden og spørsmålene må stilles. Derfor gjør vi dette. Og hvis vi prøvde å gjøre dette uten NTNU hadde det sett rart ut. NTNU er det eneste norske universitetet som betyr noe ute i den store verden.

– Du er ikke redd for å bruke store ord når du beskriver det dere skal gjøre?

– Jeg er mindre redd for ord enn tidligere. Ingen kan ta fra meg det jeg og mine partnere har vært med på og det vi har fått til. For å beskrive dette, og for å få folk til å forstå hva de også kan få til, må jeg bruke store ord, avslutter Winther

Videopresentasjonen av selskapet Moonwalk Tomorrow: