FourC

FourC og Dogu med ny tjeneste for kollektivtransport

Det ser ut til at det snart blir slutt på reklameplakater og dårlig informasjon på bussen. FourC og Dogu har utviklet en ny informasjonsskjerm tilpasset offentlig transport. Denne skal gjøre det lettere for busser og tog med å formidle passasjerinformasjon og reklame. Informasjon om billetter, rutetider og sanntid vil enkelt formidles gjennom skjermene.

– Fra første gang vi møtte FourC så forsto vi med en gang at offentlig transport kunne få stor nytte av den nye Cities in Motion Service plattformen. Vi er stolte av å være med på denne unike platformen, og ser frem til at industrien kan dra nytte både finansielt og underholdsningsmessig av denne løsningen, sier Sindre Haaland, CEO av Dogu i en pressemelding.

Løsningen til de to trønderske startup-selskapene er mer fleksibel enn dagens informasjonsskjermer. Den kan lett integreres med systemene som eksisterer idag. Som passasjerer vil vi dra nytte av dette i form av god informasjon om ruter og trafikk. Transportselskapene vil få det enklere med å tjene reklameinntekter.

Millionstøtte til nytt IT-system for busser

Startupselskapet FourC AS får 33 millioners av forskningsrådet for å lage nye IT-løsninger for kollektivselskaper. Løsningene skal være basert på åpne teknologiplattformer.

Dette fremgår i en pressemelding sendt ut i dag.

IT-løsninger innenfor kollektivtransport har lenge vært preget av lukkede og gamle løsninger som låser kollektivselskapene til bestemte leverandører over lengre tid, noe som på sikt resulterer i dyre løsninger med lav innovasjonsgrad og lite nyskaping. Nå har Internet of Things-selskapet FourC AS har blitt tildelt støtte fra Norges Forskningsråd til forskning og utvikling av nye løsninger.

Prosjektet vil presentere forslag på hvordan man kan overvinne slike hindringer ved å demonstrere en åpen tjenesteplattform som gjør det mulig å legge inn løsninger fra forskjellige leverandører.

– Vi er virkelig entusiastiske rundt dette prosjektet. Vi tror det vil flytte IT-løsninger for kollektivtransporten inn i en helt ny æra som vil skape store fordeler for passasjerer, transportselskaper og det offentlige, med hensyn på både kost og nytte, sier Tor Rune Skoglund, adm. dir. og gründer i FourC AS.

I tillegg til selve tjenesteplattformen vil prosjektet demonstrere minst to tjenester på plattformen, en for passasjerdeteksjon og en trådløs betalingsplattform som bruker såkalte kontaktløse bankkort.

Demonstrasjonssystemene vil bli installert på 45 – 75 kjøretøyer hos AtB i Sør-Trøndelag og Kolumbus i Rogaland. Flere kollektivselskaper fra andre fylker knyttes til prosjektet som assosierte partnere.

FourC gjennomfører prosjektet i samarbeid med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon; Valyou, Norges største leverandør av TSM-tjenester og NFC-basert elektronisk lommebok for mobiltelefoner, og; Samport, kjent som Skandinavias mest innovative leverandør av elektroniske betalingstjenester.

Prosjektet åpner for at flere innovative partnere nasjonalt og internasjonalt kan få kjørt felttester på sine tjenestetilbud i det levende lab-miljøet.