Dogu

FourC og Dogu med ny tjeneste for kollektivtransport

Det ser ut til at det snart blir slutt på reklameplakater og dårlig informasjon på bussen. FourC og Dogu har utviklet en ny informasjonsskjerm tilpasset offentlig transport. Denne skal gjøre det lettere for busser og tog med å formidle passasjerinformasjon og reklame. Informasjon om billetter, rutetider og sanntid vil enkelt formidles gjennom skjermene.

– Fra første gang vi møtte FourC så forsto vi med en gang at offentlig transport kunne få stor nytte av den nye Cities in Motion Service plattformen. Vi er stolte av å være med på denne unike platformen, og ser frem til at industrien kan dra nytte både finansielt og underholdsningsmessig av denne løsningen, sier Sindre Haaland, CEO av Dogu i en pressemelding.

Løsningen til de to trønderske startup-selskapene er mer fleksibel enn dagens informasjonsskjermer. Den kan lett integreres med systemene som eksisterer idag. Som passasjerer vil vi dra nytte av dette i form av god informasjon om ruter og trafikk. Transportselskapene vil få det enklere med å tjene reklameinntekter.