NTNU og SINTEF-utviklet nanoteknologi kan gi dramatisk reduksjon i kostnader ved CO2-fangst

NTNU og SINTEF har fått med seg et lite selskap og satser stort på CO2-fangst ved hjelp av nanoteknologi.

Professor De Chen og hans forskergruppe har i lang tid jobbet for å utvikle CO2-fangst ved hjelp av mikropellets påført nanomateriale for å øke og stabilisere fangstegenskapene for CO2. I samarbeid med SINTEF ved forsker Dr. Kumar R. Rout har de oppnådd å utvikle pellets basert på Dolomitt som både er mekanisk stabile og kan kjøres i tusenvis av sykler uten at de mister effekt.

Professor De Chen har i flere år forsket på energieffektive metoder for CO2-fangst. MBCL-prosjektet kan fort vise seg å svare på mange av utfordringene rundt kostnader ved CO2-håndtering.

I 2016 tok NTNU og SINTEF kontakt med et lite selskap i Bergen, Fjell Technology Group AS, med spesialkompetanse på Thermodynamikk. I samarbeid har disse tre partnerne utviklet en «Moving Bed» reaktor, hvor mikropellets sirkulerer og fanger CO2.

– Måten vår prosess utnytter varme på gjør denne teknologien til den til nå mest energieffektive metoden å fange CO2 på. Vi oppnår en teoretisk parasittisk energi på under 2%, uttaler Dr. Kumar R Rout i SINTEF. Teknologien er dermed svært passende til store utslippspunkt som gass- eller kullkraftverk, hvor formålet er å selge energien som produseres.

Internasjonal anerkjennelse

Resultatene forskergruppen kan presentere er så imponerende at prosjektet er invitert til å presentere teknologien på Scenen ved GHGT-konferansen i Melbourne i Oktober. GHGT er en konferanse arrangert av International Energy Agency annenhvert år, og den desidert største innen klimaforskning.

– I løpet av hele konferansen er det kun 48 som får utføre en scenepresentasjon av sin teknologi. Dette er en skikkelig fjær i hatten både for NTNU og SINTEF som forskningsinstitusjoner, men også til den Norske modellen under CLIMIT/Gassnova, hvor industrielle aktører og akademia blir oppfordret til å samarbeide, sier Rout.

Statlig støtte

Prosjektet er nemlig i stor grad finansiert a CLIMIT, som er et samarbeidsfond mellom Norsk Forskningsråd og Gassnova, med fokus på ulike sider av CO2-håndtering. Disse går inn og støtter ulike teknologier som ha potensiale til å redusere CO2-avtrykket nasjonalt og internasjonalt.

– En liten industriell aktør som oss hadde ikke hatt mulighet til å satse på dette om ikke CLIMIT hadde støttet satsingen økonomisk. Således er de helt essensielle for å få ny teknologi i markedet, sier CTO i Fjell Technology Group, Dr Asbjørn Strand.

CTO i Fjell, Asbjørn Strand, Instituttleder for Chemical Engineering Prof. Jens Petter Andreassen, og Prof. Edd Blekkan vises av Kumar Rout rundt i lab’en på K5, hvor pelletsproduksjonen finner sted.

Veien Videre

Prosjektet pågår nå for fullt i sin andre fase, hvor målet er å bygge en reaktor i labskala. Denne fasen er planlagt avsluttet i første kvartal 2019, før teknologien skal oppskaleres til en pilot frem mot 2020. Parallelt med dette pågår det utvikling av pelletsproduksjon for å sikre stabil kvalitet og leveransetakt når teknologien skal kommersialiseres.

I tillegg har prosjektet allerede sett spinoffmuligheter av teknologien – som også har stort markedspotensiale.

– Vi er i dialog med store industrielle aktører om et potensielt samarbeid, så vi må holde kortene tett til brystet. Både MBCL og spinoffteknologien har svært spennende tider foran seg, avslutter Professor De Chen.

Thor Richard Isaksen
Følg meg

Thor Richard Isaksen

Redaktør at TrondheimTech
Skriver og podcaster om startups, entreprenører og teknologi. Master i politisk økonomi fra NTNU og entreprenørskap fra BU School of Management. Glad i internett og ting som blinker.
Thor Richard Isaksen
Følg meg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *