NTNU TTO selger Kahoot!-aksjer for 11 MNOK

Lærings‐ og spillplattformen Kahoot! teller nå 12 millioner brukere og antallet vokser med rundt 900 000 ukentlig. Nå selger NTNU TTO seg ut av selskapet og overlater styringen til de tidligere Mamut-gründerne Eilert Hanoa og Martin Kværnstuen.

Hanoa og Kværnstuen investerer tilsammen 11 MNOK i Kahoot! AS og blir dermed eiere av 20% av selskapet. 75% av selskapet eies av de ansatte, hvor med‐gründerne Jamie Brooker (CCO), Johan Brand (CEO) og Morten Versvik (CTO) er de tre største aksjonærene.

Dette betyr at selskapet verdsettes til rundt 55 MNOK.

Selskapet som ble stiftet i 2011 (under navnet Mobitroll) har vunnet flere priser, blant andre Teknisk Ukeblads «Årets teknologibragd» og Webdagenes pris for «tjenester som forandrer verden». Selskapet har senere skiftet navn til Kahoot!. 

‐ De nye eierne Hanoa og Kværnstuen er noen av de få norske it‐gründere som har lyktes med å ta norsk kunnskap og teknologi ut i verden og lykkes kommersielt. Dette er perfekt timing for Kahoot! som nå fokuserer på internasjonal vekst og skalering, sier Anders Aune, tidligere styreleder i Kahoot! i en pressemelding.

Utspring fra Datateknikk
Kahoot! har sitt utspring fra Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap ved NTNU, samme institutt som tidligere har fostret selskaper som FAST, Wordfeud og Dirty Bit Games.

Hovedidéhaver bak Kahoot! Alf Inge Wang, er regnet som ledende internasjonalt innen spillbasert undervisning, og Kahoot! er utviklet på grunnlag av hans ideer. Den tekniske plattformen er basert på Morten Versviks arbeid som mastergradsstudent under veiledning av Alf Inge Wang.

I tillegg til Wang og Versvik har kjerneteamet i selskapet bestått av Johan Brand (CEO), Jamie Brooker (kreativ leder) og Åsmund Furuseth. Anders Aune fra TTO vært styreleder i selskapet frem til salget.

Den nye familien - f.v. Martin Kværnstuen, Morten Versvik, Alf Inge Wang og Eilert Hanoa. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Den nye familien – f.v. Martin Kværnstuen, Morten Versvik, Alf Inge Wang og Eilert Hanoa. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Finansiering
‐ Til nå er det investert over 10 MNOK i selskapet gjennom softfunding og egeninnsats. Dette har vært vært et resultat av egeninnsats og sterke partnere som har hatt troen på Kahoot!, sier Kjetil Mørkved, prosjektleder for Kahoot! ved TTO i en pressemelding.

* Proof of concept-fondet NTNU Discovery bidratt med 1 MNOK til verifisering av teknologiene MOOSES og Lecture Quiz som nå er Kahoot!

* Innovasjon Norge SørTrøndelag bidratt med to etablerertilskudd, rådgivning og deltakelse på inkubatorprogrammet TINC i San Fransisco.

* Forskningsrådets program for kommersialisering av forskningsbasert teknologi og kunnskap FORNY 2020 har finansiert verifiseringen av teknologi og marked gjennom to prosjekt på 1,6 MNOK og 2 MNOK.

Thor Richard Isaksen
Følg meg

Thor Richard Isaksen

Redaktør at TrondheimTech
Skriver og podcaster om startups, entreprenører og teknologi. Master i politisk økonomi fra NTNU og entreprenørskap fra BU School of Management. Glad i internett og ting som blinker.
Thor Richard Isaksen
Følg meg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *